1UO7

Molecular dynamics simulation of amyloid beta 1-42 (pdb: 1iyt) in waterMOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF AMYLOID BETA 1-42 (PDB: 1IYT) IN WATER