1P2W

somatostatin [Homo sapiens]SOMATOSTATIN [HOMO SAPIENS]