1F67

MOLECULAR MODELING OF HUMAN TYPE 10 17BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASEMOLECULAR MODELING OF HUMAN TYPE 10 17BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE