Internal Server Error.

The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.

ERROR: Error: GraphQL Error (Code: 503): {"response":{"error":"<html><body><h1>503 Service Unavailable</h1>\nNo server is available to handle this request.\n</body></html>\n\n","status":503},"request":{"query":"query structure ($id: String!) {\n entry(entry_id:$id){\n entry {\n id\n }\n rcsb_entry_container_identifiers {\n entity_ids\n pubmed_id\n emdb_ids\n }\n rcsb_associated_holdings {\n rcsb_repository_holdings_current_entry_container_identifiers {\n assembly_ids\n }\n rcsb_repository_holdings_current {\n repository_content_types\n } \n }\n pdbx_database_status {\n pdb_format_compatible\n } \n struct {\n title\n }\n pubmed {\n rcsb_pubmed_container_identifiers {\n pubmed_id\n }\n rcsb_pubmed_central_id\n rcsb_pubmed_doi\n rcsb_pubmed_abstract_text\n rcsb_pubmed_affiliation_info\n }\n pdbx_deposit_group {\n group_id \n group_type\n }\n rcsb_external_references {\n id \n type \n link\n }\n pdbx_database_PDB_obs_spr {\n id\n replace_pdb_id\n }\n struct_keywords {\n pdbx_keywords\n text\n }\n exptl {\n method\n }\n cell {\n length_a\n length_b\n length_c\n angle_alpha\n angle_beta\n angle_gamma\n }\n symmetry {\n space_group_name_H_M\n }\n software {\n classification\n name\n }\n rcsb_accession_info {\n deposit_date\n initial_release_date\n major_revision\n minor_revision\n }\n pdbx_audit_revision_history {\n ordinal\n data_content_type\n major_revision\n minor_revision\n revision_date\n }\n pdbx_audit_revision_details {\n ordinal\n revision_ordinal\n data_content_type\n type\n description\n }\n pdbx_audit_revision_group {\n ordinal\n revision_ordinal\n data_content_type\n group\n }\n pdbx_database_related {\n content_type\n db_id\n details\n }\n audit_author {\n name\n }\n pdbx_audit_support {\n funding_organization\n country\n grant_number\n ordinal\n }\n refine {\n pdbx_refine_id\n ls_d_res_high\n ls_R_factor_R_work\n ls_R_factor_R_free\n ls_R_factor_obs \n }\n pdbx_nmr_ensemble {\n conformers_calculated_total_number\n conformers_submitted_total_number\n conformer_selection_criteria\n } \n em_experiment {\n aggregation_state\n reconstruction_method\n }\n em_3d_reconstruction {\n resolution\n } \n citation {\n id\n title\n rcsb_journal_abbrev\n rcsb_authors\n year\n journal_volume\n page_first\n page_last\n pdbx_database_id_PubMed\n pdbx_database_id_DOI\n }\n pdbx_database_related {\n db_id\n db_name\n }\t\n rcsb_entry_info {\n molecular_weight\n deposited_atom_count\n deposited_model_count\n deposited_polymer_monomer_count\n deposited_modeled_polymer_monomer_count\n deposited_unmodeled_polymer_monomer_count\n polymer_entity_count_protein\n polymer_entity_count_nucleic_acid\n polymer_entity_count_nucleic_acid_hybrid\n }\n rcsb_binding_affinity {\n comp_id\n type\n value\n unit\n reference_sequence_identity\n provenance_code\n link\n }\n branched_entities {\n rcsb_id\n rcsb_branched_entity_container_identifiers {\n entity_id\n asym_ids\n auth_asym_ids\n }\n prd{\n rcsb_id \n pdbx_reference_molecule {\n prd_id\n chem_comp_id\n name\n type\n class\n }\n }\n rcsb_branched_entity {\n pdbx_description\n formula_weight\n }\n pdbx_entity_branch {\n rcsb_branched_component_count\n }\n branched_entity_instances {\n rcsb_branched_struct_conn {\n ordinal_id\n role\n }\n rcsb_branched_instance_feature {\n name\n type\n feature_value {\n comp_id\n details\n }\n }\n }\n }\n polymer_entities {\n rcsb_polymer_entity_container_identifiers {\n entity_id\n asym_ids\n auth_asym_ids\n uniprot_ids\n }\n uniprots {\n rcsb_id\n rcsb_uniprot_protein {\n source_organism{\n scientific_name\n }\n }\n rcsb_uniprot_external_reference{\n reference_name\n reference_id\n }\n }\n rcsb_polymer_entity {\n pdbx_description\n rcsb_ec_lineage {\n id\n }\n pdbx_ec\n rcsb_enzyme_class_combined {\n ec\n provenance_source\n }\n }\n rcsb_membrane_lineage_provenance_code \n rcsb_membrane_lineage {\n name\n depth\n }\n entity_poly {\n type\n rcsb_entity_polymer_type\n pdbx_seq_one_letter_code_can\n rcsb_sample_sequence_length\n rcsb_mutation_count\n }\n rcsb_entity_source_organism {\n scientific_name\n ncbi_scientific_name\n rcsb_gene_name {\n value\n provenance_source\n }\n }\n rcsb_entity_host_organism {\n ncbi_scientific_name\n } \n prd {\n rcsb_id\n pdbx_reference_molecule {\n prd_id\n chem_comp_id\n name\n type\n class\n }\n }\n chem_comp_nstd_monomers {\n chem_comp {\n id\n name\n formula\n type\n mon_nstd_parent_comp_id\n }\n }\n }\n nonpolymer_entities {\n rcsb_nonpolymer_entity_container_identifiers{\n entity_id\n auth_asym_ids\n asym_ids\n nonpolymer_comp_id\n }\n nonpolymer_entity_instances {\n rcsb_nonpolymer_entity_instance_container_identifiers {\n auth_seq_id\n auth_asym_id\n asym_id\n }\n }\n rcsb_nonpolymer_entity {\n pdbx_description\n }\n nonpolymer_comp {\n chem_comp {\n id\n formula_weight\n name\n formula\n }\n pdbx_reference_molecule {\n prd_id\n chem_comp_id\n type\n name\n class\n }\n rcsb_chem_comp_descriptor {\n InChIKey\n }\n }\n }\n assemblies {\n rcsb_assembly_container_identifiers {\n assembly_id\n }\n pdbx_struct_assembly {\n rcsb_details\n method_details\n rcsb_candidate_assembly\n }\n pdbx_struct_assembly_auth_evidence {\n experimental_support\n }\n rcsb_struct_symmetry {\n kind\n type\n symbol\n oligomeric_state\n stoichiometry\n }\n }\t\n }\n}\n","variables":{"id":"2LB2"}}}